TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Quốc tịch Vị trí Chiều cao Cân nặng Số Áo
Ban huấn luyện                
1 Phan Tiến Hoài HLV trưởng 1984 Việt Nam        
2 Nguyễn Quang Hải Trợ lý HLV 1961 Việt Nam        
Cầu thủ                
1 Nguyễn Bảo Ngọc  VĐV 28/03/2007 Việt Nam TM 182 81 1
2 Phan Văn Thành VĐV 27/06/2006 Việt Nam HV 180 68 2
3 Nguyễn Văn Tâm VĐV 15/01/2006 Việt Nam HV 172 62 3
4 Đinh Văn Bắc VĐV 01/01/2006 Việt Nam HV 166 65 5
5 Nguyễn Ngọc Trung VĐV 03/02/2006 Việt Nam TV 166 58 6
6 Nguyễn Trọng Tuấn VĐV 18/01/2006 Việt Nam TV 173 65 7
7 Nguyễn Tấn Minh VĐV 27/07/2007 Việt Nam HV 165 60 8
8 Trương Văn Tuyển VĐV 24/02/2005 Việt Nam 170 64 9
9 Nguyễn Quang Lực VĐV 0606/2005 Việt Nam 170 67 10
10 Phạm Quốc Khánh VĐV 16/01/2006 Việt Nam HV 166 61 11
11 Bùi Thanh Đức VĐV 08/03/2006 Việt Nam HV 168 57 12
12 Nguyễn Quang Vinh VĐV 27/01/2005 Việt Nam TV 173 68 14
13 Lê Nguyên Hoàng VĐV 14/02/2005 Việt Nam HV 176 67 15
14 Lê Đình Long Vũ VĐV 27/05/2006 Việt Nam TV 172 63 16
15 Nguyễn Quang Lâm VĐV 10/03/2007 Việt Nam 163 55 18
16 Nguyễn Trọng Sơn VĐV 19/06/2006 Việt Nam TV 162 56 19
17 Phạm Nguyễn Quốc Trung VĐV 06/05/2006 Việt Nam TV 166 63 20
18 Nguyễn Mai Hoàng VĐV 21/02/2005 Việt Nam HV 173 63 21
19 Nguyễn Văn Linh VĐV 18/01/2006 Việt Nam TV 162 53 22
20 Lê Minh Hiếu VĐV 13/02/2006 Việt Nam TV 166 51 23
21 Bùi Quốc Huy VĐV 24/02/2006 Việt Nam TV 169 59 24
22 Bùi Thành Long VĐV 04/01/2006 Việt Nam TM 174 69 25
23 Trần Quang Huy VĐV 04/04/2006 Việt Nam HV 172 63 26
24 Nguyễn Đình Cường VĐV 14/09/2006 Việt Nam 180 60 27
25 Lê Quang Sâm VĐV 12/02/2006 Việt Nam HV 177 61 28
26 Phùng Văn Nam VĐV 22/01/2006 Việt Nam 168 54 30
27 Trần Công Đạt VĐV 03/03/2007 Việt Nam HV 165 65 33
28 Hoàng Minh Hợi VĐV 05/08/2007 Việt Nam HV 176 63 35
29 Trần Quốc Hoà VĐV 01/08/2007 Việt Nam 171 65 36
30 Cao Văn Bình VĐV 08/01/2005 Việt Nam TM 183 77 99

Lastest Works

© 2021 - Bản quyền thuộc về | Designed by Pixco

Liên hệ hợp tác và truyền thông: Mr. Trung (0943923737)