STT Họ và tên Ngày sinh Chức danh Ghi chú
BHL        
1 Nguyễn Đình Nghĩa 1963 Trưởng đoàn  
2 Phạm Đức Anh 1983 HLV trưởng  
3 Nguyễn Ngọc Anh 1984 Trợ lý HLV  
4 Lê Kỳ Phương 1966 Trợ lý HLV  
5 Phan Thanh Hoàn 1982 Trợ lý HLV  
6 Nguyễn Quang Thọ 1978 Trợ lý HLV  
7 Nguyễn Văn Đoán 1988 Y tế  
VĐV        
1 Phan Văn Minh Chánh 30/08/2011 VĐV  
2 Phan Văn Ngọc 01/01/2011 VĐV  
3 Trịnh Minh Kiên 31/08/2011 VĐV  
4 Lê Thế Tài 26/01/2011 VĐV  
5 Trương Văn Tài 13/02/2011 VĐV  
6 Trần Duy Quang 27/06/2011 VĐV  
7 Nguyễn Văn Hoàng 21/11/2011 VĐV  
8 Vy Đức Anh 12/08/2011 VĐV  
9 Thái Bá Bảo Hoàng 08/02/2011 VĐV  
10 Phạm Doãn Gia Bảo 10/10/2011 VĐV  
11 Vũ Ngọc Thịnh 07/10/2012 VĐV  
12 Phùng Văn Nguyễn 31/01/2012 VĐV  
13 Đinh Viết Hoàng Hiếu 06/07/2012 VĐV  
14 Phạm Ngọc Quân 19/05/2012 VĐV  
15 Nguyễn Vi Mạnh Hùng 01/01/2012 VĐV  
16 Cao Văn Anh Đô 25/03/2011 VĐV  
17 Phạm Hải Vinh 16/02/2012 VĐV  
18 Nguyễn Trọng Vũ 05/11/2011 VĐV  

Lastest Works

© 2021 - Bản quyền thuộc về | Designed by Pixco

Liên hệ hợp tác và truyền thông: Mr. Trung (0943923737)